Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

EskoArtwork вече и в България

  •  
  •  
  •  
  •  


Г-жо Блажичкова, знаем, че през август 2007 г. Esko се обедини с Artwork Systems. Защо решихте да пристъпите към това сливане и как ще се отрази то на глобална­та позиция на Esko на пазара?

Яна Блажичкова: Това сливане беше предприето, за да се затвърдят ли­дерските позиции на EskoArtwork на пазара в сектора на предпроизвод­ствените и софтуерни опаковъчни и печатни решения.

Какви амбиции имате за българ­ския пазар и как избрахте фирма Адком за ваш представител тук?


Яна Блажичкова: Ние търсехме вън­шнотърговски представител за про­дуктите на Esko на българския пазар и по-точно за СtР, режещите маси Kongsberg и прилежащия към тях соф­туер. До известна степен това се оказа нелека задача. Решихме да за­почнем сътрудничество с подходяща компания, която може да покрие някои от продуктите от портфолиото на Esko. Запознах се с г-н Василев и не­говата фирма Адком на изложението ПринтКом 2007 в Пловдив. Той се заин­тересува от нашите продукти, а аз бях впечатлена от професионализма на компанията. Надявам се, че в близко бъдеще чрез Адком и евентуално ня­кои други български компании ще успе­ем да предоставим всички продукти на EskoArtwork на българския пазар.

Кои други продукти планирате да предложите на българския пазар?

Яна Блажичкова: Бихме искали да предложим цялата гама продукти на EskoArtwork, която включва още екс­понаторите за флексо клишета СDI (Cyrel Digital Imager) и всички софту­ерни продукти на компанията за гра­фичен и структурен дизайн и за упра­вление на процесите за опаковане и етикетиране.

Бихте ли казали малко повече за Esko Software Suite 7.0, който беше представен през юли 2007 и показан за първи път на Labelexpo през октомври 2007 г. в Брюксел.


Яна Блажичкова: Esko Software Suite 7 (доскоро познат като SCOPE) е най-пълният комплект интегрирани пред­производствени опаковъчни софтуер­ни инструменти в света. Той включва широка гама от продукти за графичен и структурен дизайн, редактиране на отделна картина (например, един етикет), оформление на страницата, управление на работния поток, управление на цветовете и контрол на из­ходния материал. Esko Software Suite 7 е мащабна стъпка напред, защото е по-бърз, съвместим е с последната версия на Adobe, налице е интеграция на CAD и графики. В него също така може по-лесно да се внедрят многоц­ветен печат, многообразие от реше­ния за различни проверки, цветни про­би и много други.

А какво можете да кажете за софтуерния продукт ArtiosCAD? За ка­къв материал е подходящ той?

Яна Блажичкова: ArtiosCAD е най-из­вестният в света софтуер за струк­турен дизайн в опаковането. Той е идеалният продукт за всички дизайне­ри, които работят с опаковъчен кар­тон и велпапе.

Доколкото знаем този продукт може да изчислява цената и те­глото на опаковката, изработена от различни материали.

Яна Блажичкова: В модула „Цена/Пре­ценка“ може да проверите изчислена­та продуктова цена за всяка машина в предприятието и използвайки модулен интелигентен формат, моментално да предложите оптималните форма­ти на най-ниската цена.

Предвижда ли EskoArtwork разра­ботката на софтуерен продукт, който да обединява решения за структурен дизайн, палетизиране и дистрибуция на продуктите?

Яна Блажичкова: Работим в тази на­сока и вече сме интегрирали нашия софтуер за работния поток в систе­ми за планиране на логистиката и в софтуерни системи за палетизация като ТОРС и САРЕ*.

Бихме искали да разгърнем нашите продукти в цялата снабдителска ве­рига на опаковането: от собственика на марката до рафта в търговската верига. В този смисъл ние развиваме собствени интегриращи решения с големите играчи на пазара на тази индустрия или през системите на на­шите най-големи клиенти.

Включва ли се във вашите плано­ве разработването на софтуер за RFID**?

Яна Блажичкова: Радиочестотните идентифициращи устройства (RFID) са много интересно поле за развитие в опаковъчната индустрия. Нашите системи за работния поток са готови да поемат данните и спецификации­те, необходими за интегрирането на RFID във веригата на опаковането.

Ще участвате ли на drupa 2008?


Яна Блажичкова: Със сигурност ще участваме на изложението drupa в Дюселдорф, което ще се състои меж­ду 29 май и 11 юни. Нашата практика е винаги да представяме нещо ново, но със сигурност няма да разкривам предварително какво. Планираме да направим съобщението за drupa през март 2008 г.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар