Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Какво искат потребителитеЗа потребителите и марките

Маркетингово проучване на потре­бителските стоки показва, че по-го­ляма част от глобалната потреби­телска мрежа предпочита марките на големите вериги магазини пред на­ционалните марки.

Помолени да направят сравнение по няколко показателя (добра инвес­тиция на парите, целесъобразност, удобство и т.н.) между марките на отделните вериги магазини и нацио­налните марки, над 80% от потреби­телите са заявили, че продуктите, носещи марките на големите вериги магазини, са същите и дори по-добри от продуктите с национални марки. Въпреки това в сравнение със също­то проучване, проведено преди го­дини, рейтингът на марките на ве­ригите магазини е значително по-ни­сък заради по-ниските им показатели за екологичност, качество, надежд­ност, устойчивост, уникалност и иновативност. Продуктите, носи­тели на марките на големите вериги магазини, предлагани като алтерна­тива на продуктите на национални­те марки, на практика са по-евтини­ят, но не по-добрият вариант. И ако за времето на рецесията национал­ните марки са били табу за по-голяма част от потребителите, днес те се оказват в по-добра позиция не само заради безспорните си качества, но и заради по-високата култура и ин­формираност на потребителите.

 
31.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози, Екология

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар