Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Какво искат потребителитеМарките – проводници на здравословен начин на живот

Според Джонатан Форд – дизайнер, съосновател и партньор на Pearlfisher, отправна точка за всяка марка трябва да са здравето и удобството на потребителите. Затова и отношението му към продуктите, близки до естествеността на природата, е специално. В ролята си на говорител на Pearlfisher той застава зад позицията, че именно марките трябва да са носители на идеята за здравословен и удобен начин на живот на потребителите.

Здравето безспорно е най-ценната стока както в личен и социален ас­пект, така и по отношение на търго­вията – още повече че в последните години всички се стремят не само да се чувстват, но и да изглеждат по-добре. Доколко етични в този смисъл са нововъведенията в цигарената и алкохолната индустрия, направени с цел повишаване атрактивността на продукти, които поставят под въ­прос здравето на потребителите?

В човешката природа е заложен инстинктът на изпитателя, затова и марките са изправени пред необходи­мостта да балансират между желани­ята и нуждите на потребителите. И макар желанията да са извор на печал­би, през последните години производи­телите на храни и напитки се опит­ват да наклонят везните към природо­съобразния начин на живот, пускайки на пазара огромни количества вита­минозни напитки, шейкове, сурови хра­ни и мн.др. Чудесен пример в това от­ношение е кампанията на алкохолния гигант Diageo за спонсорираното обу­чение на 10 000 акушерки, които да разясняват на бременните жени опас­ността от алкохола. В края на юни във веригите магазини Waitrose във Вели­кобритания стартира новата проду­ктова гама балансирани храни без на­ситени мазнини Waitrose LOVE. В до­пълнение ярките опаковки на серията са не само отличителен знак на проду­ктите, но и изцяло кореспондират с идеята за естественото разнообра­зие на храните. Този месец PepsiCo пу­ска на пазара новата диетична Pepsi NEXT с подсладител, акцентиращ не толкова върху намалените калории, колкото върху намаленото съдържа­ние на захар (с 60% по-малко).

Комерсиализацията на живота през последните години и променя­щият се характер на храните и на­питките в частност дистанцират потребителите от естествените им инстинкти. Проучванията в посо­ка отговорност за индивидуалното здраве и стремежа към естестве­ност на живота водят до осъзнава­не основните нужди на съвременния свят от „здраве“ и „удобство“.

В Pearlfisher работят по програ­ми, насочени към създаването на по­добаваща връзка между естествения характер на продуктите и техните опаковки. Затова и дизайнът на опа­ковките е максимално изчистен и оп­ростен – черпещ вдъхновение от ес­тествената свежест на природата. Така от компанията изразяват жела­нието си марките да допринасят за промяна на потребителските вкусо­ве в посока природосъобразен и здра­вословен начин на живот.

 
31.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози, Екология

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар