Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Дигитален работен поток във флексопечатаЗа работен поток се говори, когато отделните работни операции са свързани и координирани помежду си „в мрежа“. От общия работен поток на флексопечата особено интересна е дигиталната обработка на изображенията върху фотополимерната форма като част от нейната изработка.

Ако се съпоставят двата способа за изработка на фотополимерни форми (класически и дигитален), се установя­ва причината за различията в качест­вото на така наречената главна екс­понация. При класическия способ върху фотополимера се експонира филм. При дигиталния метод експонацията на изображението става при пълен дос­тъп на кислород от въздуха.

Всички елементи на дигитално обработената печатна форма са по-малки в сравнение с класическата. Това води до ограничено нарастване на тоналността и подобрено контро­лиране на частите с малък растер.

Сравнението между класическия и дигиталния работен поток изяснява преимуществото на последния.

Днес се счита, че в някои обла­сти флексопечатът заема върхова позиция, която трябва да се защитава — време за изработка, ширина на платното на работния материал, ефективност на способа, качество и възможност изискванията към него да се изпълняват гъвкаво. Възможностите за неговото усъвършенстване вече са в ход, вкл. чрез въвеждане на нови материали и системи (например, безкрайните фотополимерни копия или алтернативи в процеса на произ­водство). Днес много печатни форми се изработват по дигиталния метод, с което се повишава и сигурността на системата.

Качествени Мат/Гланц ефекти и устойчивост на изтриване

Облагородяването на печатните про­дукти се осъществява предимно чрез лакиране. С патентования способ Drip-off могат да се постигнат мат/гланц ефекти на конвенционална офсетова машина в един работен ход при използ­ване на обикновени офсетови масти­ла. Ефектът се получава чрез специ­ални Drip-off лакове (при интерес, от редакцията на списанието може да се получи допълнителна информация).

Точното получаване на мат/гланц ефект (фин шрифт, линии, растер) е високо изискване за множество пе­чатни продукти, особено при печат на опаковки и етикети.

Какво представлява този нов способ?

Отпечатването става с обикновени печатни мастила. Мат/гланц ефект се осъществява чрез печатната фор­ма на последната печатна секция. Тук се изчистват местата, които трябва да са гланцови. Употребата на специалния маслен Aquaprint Drip-off мат лак става в последната печатна секция.

В следващата лакираща секция ця­лостната площ се отпечатва със спе­циалния Aquaprint Drip-off гланц лак.

Двата лака са създадени така, че на местата, където има мат лак, гланц лакът се отблъсква. При това отблъскване се получават малки кап­ки лак, които образуват неравен слой, отразяващ неравномерно светлина­та и тези места въздействат като лежащия отдолу мат лак. Върху изчис­тените места гланц лакът образува равно лаково покритие, въздейства­що като силно гланцово покритие.

Посредством нанасяне на различни количества от двата вида лак могат да се получават желаните гланцови ефекти с до 70% разлика.

Цялостното покритие с гланцов лак създава и устойчивост на проду­кта против изтриване.
Продукти за прилагане на способа:

  • Aquaprint Drip-off мат на маслена основа за печатната секция;
  • Aquaprint 930 Drip-off дисперсио­нен гланц лак за лакираща секция (два вала);
  • Aquqprint 975 Drip-off дисперсио­нен гланц лак за камерна ракла;
  • Aquaprint 1060 Drip-off — нова разработка дисперсионен гланц лак за камерна ракла и по-висок гланц;


Системата е приложима при ско­рост на печата до 18000 л/час, както и при печат лице-гръб.

 
02.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар