Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Технологии от 21 век в печатница Лито Балкан АДВ интервю, дадено специално за сп. ProPACK, Борис Димитров, изпълнителен директор на Лито Балкан АД, ни представя новата уникална печатна система за етикети Gallus RCS 430, която бе пусната в експлоатация съвсем наскоро.

Господин Димитров, бихте ли представили първо с няколко думи новата си машина Gallus RCS 430 и как стигнахте до решението за закупуването ù?

По стечение на обстоятелствата, така се развиха не­щата при мен в професионален план, че винаги съм бил свързан с отпечатването на етикети. Разбира се, по­требностите от такъв продукт, както и нивото на българската полиграфия преди 30 години и сега са мно­го различни — и като качество, и като технология, и като количество. В последните години масово навлязоха високоскоростни етикетиращи машини, използващи етикети, отпечатани на различни материали като:

 • Фолиа на основата на РЕ, ВОРР, РЕТ;
 • Самозалепващи материали, с тяхното огромно раз­нообразие;
 • Метални фолиа.

Истински бум се наблюдава и в производството на меки опаковки за хранително-вкусовата промишленост.

Преди две години на съвещание на Съюза на печатар­ската индустрия в България бе изнесена информация, че български фирми поръчват за печат в чужбина таки­ва продукти на стойност над 100 млн. евро. По-късно, в разговор с наш клиент, който също поръчва част от своите опаковки в Турция, се прокрадна съмнението от негова страна, че тук те не могат да се произведат с приемливо качество. Дори бе подхвърлена реплика­та: „Толкова ли са некадърни българските печатари, та трябва да ходим чак в чужбина!“ Споменатото дотук, както и някои други мотиви, ни насочиха към вземане на решение за закупуване на машина Gallus RCS 430.

Защо точно Gallus RCS 430 е доброто решение за българските фирми, което би ги отказало от вари­анта да произвеждат голяма част от опаковките и етикетите си извън страната?

Тази машина естествено не е универсално решение за цялата гама продукти, от които се нуждаят български­те фирми. Но тя е добро решение при малките и средни тиражи, където се преследва отлично качество на при­емлива цена. За специалистите е ясно, че най-доброто качество при тези продукти се получава при дълбок пе­чат. За жалост тази технология се развива в България сравнително отскоро, все още формените цилиндри се поръчват в чужбина и поради това тяхното производ­ство е десетки пъти по-скъпо от направата на форми­те за офсетовия печат. Следователно от икономическа гледна точка, те са оправдани само при високите тира­жи. При ниските и средни тиражи алтернативата до­сега бе флексопечатът, но с компромиси в качеството. Офсетовият печат може да бъде алтернатива като качество на дълбокия (при ниски разходи във формните процеси), но проблемите доскоро бяха от конструктив­но естество, поради невъзможност за промяна на фор­матите. На Drupa 2004 г. в Дюселдорф фирмата Gallus за пръв път показа чисто офсетова машина със сме­няеми формати — касети и автоматично задвижване на всяка отделна секция, което бе абсолютна новост в нашия бранш. Така на пазара се появи технологично решение за добро качество при ниски производствениразходи.

Новата машина е внедрена само на няколко места в целия свят. Кое я прави толкова уникална?

До този момент са произведени и монтирани по све­та само осем машини с такава конфигурация на фирма Gallus — Швейцария, като нашата е с № 9. Уникалност­та на системата се състои в това, че на практика на едно място са събрани всички възможни технологии за печат, които могат да се комбинират по начин, който дава най-добро качество при ниска себестойност.

Какъв е капацитетът на производство на различни­те модули на системата?

Машината Gallus RCS 430 е изградена изцяло на модулен принцип и включва:

 • Шест печатни секции, които могат да се заменят в произволни комбинации — само офсет, само флексо, офсет + флексо, офсет + флексо + сито печат + то­пло преге;
 • Дълбоко печатна секция;
 • Секция за релефен печат (в т.ч. възможност за пе­чат на брайлова азбука);
 • Секция за щанцоване;
 • Секция за видеоконтрол;

Към основната машина има периферия от инспекци­онна машина и резачна машина рола-лист, като всички процеси са напълно автоматизирани. Gallus RCS 430 е снабдена още със:

 • Система СIР-3 за предварителна подготовка на про­филите за намастиляване;
 • Система за автоматично поддържане на пасера в рамките на ± 0,05 мм;
 • Криви за баланса вода-мастило при различни скорос­ти на печат;
 • Запаметяване на всяка отпечатана поръчка и при повторно печатане — автоматично самонастрой­ване на машината, както и други опции.

От гледна точка на печатния материал възмож­ностите също са големи — от фолио с дебелина 11 ми­крона до картон 350 гр/м2.

Разкажете ни малко повече за възможностите на Gallus RCS 430 за облагородяване на крайния продукт.

Машината предлага чудесни възможности за облагоро­дяване на готовия продукт — онлайн печат плюс: изби­рателно UV-лакиране, преге, релеф, перфорация, щанцва­не и биговане.

Към кои клиенти са насочени услугите, които пре­доставя Gallus RCS 430?

Потенциални клиенти са фирмите от хранително-вку­совата промишленост, фармацевтичната, козметич­ната, както и химическата (особено в частта ù за би­това химия).

Как виждате състоянието на бранша по отноше­ние на внедряването на новите печатни технологии след като кризата отмине?

За новите печатни технологии нямам достатъчно ин­формация, за да ги коментирам. Очевидно е, че кризата се отрази и на нашия бизнес и всички бяхме принудени сериозно да ревизираме инвестиционните си планове. Надявам се това да е временна мярка. Определящо спо­ред мен ще бъде намирането на сериозна пазарна ниша и тогава да се мисли за инвестиции. Без сериозна иконо­мическа обосновка да се купува техника е недалновидно и погрешно. Успоредно — вероятно ще се ускори проце­сът на подмяна на техниката, която в много печатни­ци (в т.ч. и нашата) вече е морално и физически остаря­ла. Това е естествен процес.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар