Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новата 3D Web версия на EskoArtwork

 •  
 •  
 •  
 •  


Новата версия на WebCenter – 10.1 определено е крачка напред по отношение на онлайн дейностите за определя­не характеристиките на опаковките и е повече от сигур­но, че скъсява времето за одобрение на проектираната опаковка и пътя ù до конкретния потребител.

Виртуалният 3D дизайн позволява продуктът да бъде споделян и разглеждан буквално от всеки ъгъл, а това на практика спестява разходите и времето за създаване на макет на продукта и следователно за производството на самия продукт. Процесът на одобрение се ускорява до­пълнително от включения във версия 10.1 на WebCenter ин­туитивен интерфейс IPAD App.

Какво могат да правят клиентите с WebCenter 10.1


 • качване, разглеждане, завъртане, мащабиране, анотира­не и одобряване на виртуални 3D проекти за опаковки;
 • визуализиране на използваните мастила, материали и довършителни ефекти в избраната от тях среда;
 • спестяване на време и средства от отпадането на физическите 3D макети за одобрение на опаковъчния проект;
 • използване на приложения за дизайн на опаковката с интеграция на Adobe Illustrator, ArtiosCAD и др.;
 • създаване, оглед и одобряване на опаковъчни форма­ти, включително и на сложни дисплеи.


Няколко думи за възможностите на осигуряващия пълна мощ на изпълнението и мобилен достъп WebCenter IPAD App, позволяващ на клиентите:

 • разглеждане, сравняване, анотиране и одобряване ди­зайна на опаковки с помощта на прост и интуитивен интерфейс;
 • разглеждане, маркиране и одобряване на CAD файлове, PDF файлове и файлове на изображения с висока резо­люция;
 • преглед и детайлно измерване на размери и CAD пла­стове;
 • сравнителен анализ и откриване на разликите между няколко версии;
 • сравнение на виртуалния с реалния продукт;
 • управление на сметки;
 • създаване на проекти, цикъл за одобрение и консулта­ции по дейността на проекта.


В допълнение новият Task Scheduler на WebCenter 10.1 може да подобри управлението на проекта в посока тър­сене на нови варианти и коригиране сроковете за изпъл­нение само с няколко кликвания, а въздействието от про­мените да бъде визуализирано с диаграма на Гант.

 
13.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар