Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Материали и методи за опаковане на месоКислородът във въздуха ускорява хи­мическото разлагане и микробиално­то увреждане на много храни. За да се запази хранителният продукт по-дълго време, учените са разработили методи за намаляване и преодолява­не на въздействието на кислорода. Например, вакуумното опаковане отстранява въздуха от опаковката и създава вакуум вътре в нея. Така се забавя развитието на бактерии и ароматът и вкусът се запазват. Опа­коването в модифицирана атмосфера (МАР) и в контролирана атмосфера (САР) замества част или всичкия кис­лород от въздуха в опаковката с други газове, като въглероден диоксид и азот — така се подобрява защитата на хранителния продукт от разваля­не. При САР подбран микс от газове с определена концентрация при атмосферно налягане може да се евакуира или въвежда с оглед удължаване срока на годност на продукта.

Замразяването на обвитото в су­пермаркетите месо е сигурен метод, но такава обвивна опаковка обикнове­но е пропусклива на въздух. Ако месо­то няма да се използва през следващи­те един-два месеца, то би трябвало да се обвие в специално въздухонепро­пускливо фолио или в специална обвив­ка за фризери.

Консервираното месо е сигурно, ако няма протичане, издуване и силни деформации на металната кутия или пукнатини, издути и деформирани ка­пачки по стъклените буркани. Карто­нените кутии могат да са със слой от фолио, импрегнирани или с покри­тие, с дъно и капак от метал или кар­тон (т. нар. комбинирани, композитни или съставни кутии). Гъвкавите опа­ковки (пликове, торби, обвивки) са за машинно и ръчно опаковане, търпят промяна на формата и се изработват от материали като хартия, пластма­сови филми и фолиа и комбинациите между тях. Полиетиленовото фолио е най-много използваният гъвкав опа­ковъчен материал поради ниската му цена, прозрачността, достатъчната здравина, термозаваряемостта, ус­тойчивостта на ниски температу­ри и на влага. PVC фолиото замества целофана като обвивна опаковка в су­пермаркетите, има ниска цена, пред­пазва продукта от загуба на влага, но пропуска кислород и това позволява на месото да изглежда червено и прясно. Използва се за свиваемо опаковане на месо в подложки. Алуминиевото фолио с пластмасов ламинатен слой е подхо­дящо за стерилизиране на продукта вътре в опаковката с оглед удължа­ване трайността на продукта. Алуми­ниевото фолио обикновено е от 98,5% алуминий и малки добавки от желязо и силикон за здравина и устойчивост на пробиване. Хартията с пластмасово покритие от едната страна пред­пазва замразеното месо от достъп на въздух и от загуба на влага. Перга­ментовата хартия от памучни влакна и/или химически чиста дървесна каша е без мирис и вкус, а когато е импрег­нирана или с покритие, е устойчива на мазнини. Парафинираната хартия е импрегнирана и покрита с позволен за контакт с храни парафин. Деликатес­ната хартия за меса задържа влагата в продукта и предпазва външната опаковка от овлажняване и омазня­ване, тъй като е изработена от из­белена целулоза и обработена с пара­фин, достигащ 10-20% от теглото на хартията. Опаковъчните материали за подгряване в микровълнови фурни са предназначени и означени само за тази цел и могат да се използват еднократно. Подложките от пенома­териали и пластмасовите обвивки за пресни меса не са предназначени за подгряване и за горещи храни, тъй като освен че могат да се размекнат, от тях могат да мигрират химикали в месото — директно или чрез отделе­ните газове вътре в опаковката.

Пластмасовите обвивни опаков­ки, подложките от пеноматериали за месо, подложките за готови хра­ни и опаковките за яйца са одобрени за специфична употреба и са за ед­нократно използване — бактериите от хранителните продукти, които са били опаковани в тях, могат да за­мърсят храните и дори ръцете при повторната им употреба. Кристални­ят РЕТ (СРЕТ) може да се формова в единични или многогнездови опаковки за замразяване на хранителните про­дукти и за следващо подгряване в ми­кровълнови или обикновени фурни. РЕТ се използва и като покритие за карто­ни от избелена сулфатна целулоза за опаковки, служещи за подгряване във фурни — микровълнови и обикновени.

Времето за съхраняване на месо в различните видове опаковки варира в зависимост от метода на преработ­ка на месото и от самата опаковка. Пресните меса в подложки от пено­материали и свиваемо фолио, както и отворените опаковки за месо за за­куска могат да бъдат замразявани за 3 до 5 дни; неотворените опаковки с хот-дог и меса за закуска могат да се съхраняват до две седмици, но важна е крайната дата за консумация. Кон­сервираните меса в метални кутии, ако се съхраняват на студено и сухо място, могат да траят 2 до 5 години. Замразените храни могат да оста­нат годни за неопределено време, но качеството им спада с удължаването на времето за съхранение.

За абсорбиране на течностите от продуктите в опаковките се поста­вят пакетчета с абсорбент, като в подложките с месо те са изработени от хартия в пластмасов плик. Асеп­тичното опаковане е метод за изра­ботване на трайно опаковани проду­кти за магазинната мрежа, при който стерилизираният продукт се поставя в стерилна опаковка в стерилна сре­да. Затварянето на тези опаковки е конструирано така, че стерилността на продукта да се запазва до разруша­ването на затварящия шев.

Блистер-опаковките затварят продукта между предварително фор­мовано легло (обикновено прозрачно) и картонена подложка или капак. Използ­ват се и за МАР. Някои замразени пре­дястия или зеленчуци се опаковат в па­кети от термоустойчиви материали, които позволяват на консуматора да подгрява храната в кипяща вода, след което готовата за консумация храна се изважда от опаковката. Дишащи­те опаковки са проектирани и изра­ботени така, че да позволяват на въз­духа да навлиза или да излиза от тях при определени условия, включително температурни промени, с или без вла­гопоглъщател. Повечето опаковки за пресни червени меса позволяват през тях да преминава достатъчно въздух за поддържане на цвета на месото.

С умножаването на видовете и марките продукти в търговията на дребно, яснотата, във всеки смисъл на думата, става все по-засилващо се изискване за потребителите — какво и защо да изберат. При подложките за месо има добре изявена тенденция към прозрачност — тя позволява пар­чето месо да бъде огледано отвсякъ­де и да внуши честно предлагане.
За европейския пазар на опаковано прясно месо специално е разработен материалът МАРЕТ — прозрачен, с до­бра заваряемост, непозволяваща про­тичане и съответното съкращаване срока на годност. Полипропиленът също има добри бариерни характе­ристики и е по-евтин, но е с по-ниска прозрачност. Другата тенденция към по-централизирани опаковъчни мощ­ности налага опаковките да заемат по-малко хладилно, складово и транс­портно пространство. Това изисква оптимизиране на комбинацията от качества — стабилност при стифира­не, дебелина на материала и профил на подложките. В същото време откло­ненията от размерите трябва да са минимални за осигуряване на плавен производствен процес, който е по-икономичен.

Foster Farms е използвал технологи­ята на Cryovac Div. of Sealed Air Corp. за производство на бариерни фолиа с вградени поглъщатели на кислород за вътрешната гъвкава опаковка на нарязано на филийки пуешко месо. Външната опаковка е твърда тер­моформована правоъгълна прозрачна полипропиленова кутия с капак с ети­кет, която позволява комбинирането с опаковане в МАР. Поглъщателят се активира на опаковъчната линия с ултравиолетови лъчи от специално модулно устройство на Криовак. Въ­трешната опаковка има система за лесно отваряне. Опаковката позволя­ва удължаване на трайността на зам­разения продукт до забележителните 55 дни при едновременно запазване на неговата свежест, вид и вкус.

Wegmans Food Markets е въвел ино­вативна вакуумна опаковка за пържо­ли от прясно месо на основа на стара­та, като е включил по-широк накрай­ник от едната страна на опаковката, позволяващ на потребителите да обелват въздухонепроницаемия шев. Опаковката има и променен етикет, на който крайната дата за използва­не или замразяване се чете по-лесно. Всяка от четирите пържоли в опаков­ката е обвита и запечатана отделно, но остава свързана с останалите в една лента. Така потребителят може да отделя пържолата от останалите, когато му е необходима, без да губи време за това.

Luquasorb FP 800 e новият про­дукт на BASF, който може да поглъща течности от прясно месо, без да е в пряк контакт с него. Освен за птиче и говеждо месо, той е подходящ и за риба. Гранулираният абсорбент поглъ­ща и след това свързва отделените течности. Гранулите могат да се вграждат в абсорбиращите вложки, използвани в опаковките. Компанията твърди, че абсорбентът може да по­глъща до 500 пъти повече течности от собственото си тегло, без да ги връща обратно, дори при повишен натиск, например при стифиране по височина.

Специално за опаковане на месни продукти с голяма дължина, като цели рибни филета, пушена сьомга, дълги парчета месо и други подобни, Cretel е конструирала вакуум машината 320 Fishpacker. Тя е с вакуумна камера, не­ръждаема конструкция за лесно хиги­енизиране, цифрово управление с 10 програми, устройство за инжектира­не на газове и сензорен контрол.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар