Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Вариации във формата на опаковките за млякоТрудно може да се систематизира и обобщи огромният асортимент от опаковки за млечни продукти — за прясно и кисело мляко, плодови млека за пиене, меки и топени сирена, сире­не, кашкавал, сладоледени изделия и пр. Няма по-добро практическо дока­зателство от формите и материали­те, от които са произведени опаков­ките, като следствие от същността на продукта, неговата трайност, чувствителност и специфика.

Повечето фирми от млекопрерабо­твателния бранш успяха да се серти­фицират по програма HACCP и стро­го контролират всяко ниво и етап от технологията на млякото при произ­водството на млечни продукти. На­ред с това се правят тестове вклю­чително и при пакетирането.

В България трайно се наложиха UHT опаковките за прясно мляко без консерванти, позволяващи съхранение на продукта и при стайна темпера­тура, без да се променят вкусовите и хранителните свойства. При този метод млякото бързо се загрява до температура 135-150 ◦ С. След няколко секунди се охлажда до стайна темпе­ратура. Целият процес се извършва в затворена, стерилна система с цел предотвратяване на евентуално за­мърсяване. Предимствата на тази опаковка са налице — трайността е няколко месеца, а вкусът и качество­то са като на пастьоризираното мля­ко. По същата технология се опаковат и плодови млека за пиене, които са в по-малка разфасовка и са придружени от сламка.

Подходящи за прясното мляко са и гъвкавите опаковки с форма на ка­ничка. Според производителите този тип опаковки оставят непроменени вкусовите свойства и състава на мля­кото. Опаковката дава възможност продуктът да стои изправен в хладил­ника след отваряне, а надуваемата дръжка е ергономична и удобна за упо­треба. Тази опаковка също предполага възможност млякото да се консумира без варене.

Абсолютна „класика“ са и кофич­ките за кисело мляко, със специален печат върху тях, макар че експерти­те по здравословно хранене са кате­горични и с носталгия споделят, че най-доброто съхранение на този про­дукт е в стъклени буркани. Те са запе­чатани с алуминиеви или пластмасови капачки.

В страната ни се използва и сис­темата BARRIOFOL за вакуумно опа­коване на млечни продукти. Систе­мата позволява зреенето на сирена и кашкавали дори и след опаковането им. Не пропуска кислорода от външ­ната среда и запазва сочността на продукта.

По-специфични са опаковките за топени сирена, масло и сиренe крема. Пластмасовите опаковки се запечат­ват с помощта на машина за термо­фолиране. Българска фирма разрабо­ти опаковка тип „гърне“ с капак за топено сирене в имитиращ глината кафяв цвят. По принцип пластмасови­те шприцовани кутии за сирене са от подходяща пластмаса, в разнообразни по вместимост кутии с различни по цвят капаци.

В търговската мрежа се наложиха оразмерени парчета сирене, чийто грамаж е посочен на стикер. Произ­водители, пробили на западноевропей­ския пазар, в частност на немския, споделят, че в Германия са предпочи­тани разфасовки от 200 г и от 400 г, а сирене крема — в кутия от 170 г. Те споделят опита си относно консерва­тизма на немския консуматор, който трудно приема по-естетичната и модерна опаковка и си държи на ста­рата, която вече се е наложила и с ко­ято е свикнал, чиято визия и цветова гама на оформление разпознава почти интуитивно.

Горният капак на тенекиите за сирене с различна вместимост обик­новено е лакиран с голд лак и е с пе­чат, указващ деня, месеца и годината на производство, като по желание на клиента се изписват номер BG и TC. В зависимост от вместимостта паците могат да бъдат пластмасови, метални или тип „easy open“.

Към опаковките за млечната индустрия спада и пластмасовият оборотен амбалаж — каси за мляко и млечни изделия. Обикновено белият амбалаж е много качествен и се из­ползва многократно в самите цехове на фабриките, а цветният амбалаж е предимно за разносна търговия.

 
03.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар