Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Устойчиво опаковане на вино

  •  
  •  
  •  
  •  


Разнообразието от устойчиви решения за опаковане на вино е голямо. Сред характеристиките на устойчивата винена бутилка на челно място изпъква нейното олекотяване, с което се постига икономия на материали и енергия за производство на стъкло и намаляване емисиите на СО2 при транспортирането им.

Вносът на вино в цистерни и бутилирането му на място води до пестене на стъкло, енергия и транспортни разхо­ди, но за сметка на това и до загуба на част от вкусови­те качества на виното и недостиг на стъклен материал за рециклиране. Опаковката тип bag-in-box (пластмасова торба в кутия) е удобна и замества стъклото, но не може да се рециклира поради наличието на алуминиево фолио в нея. За по-евтини вина се използват картонените опаковки тип Tetra Pak, но и те създават проблеми с рециклирането. Така постепенно се стига до рециклируемата пластмасова РЕТ–бутилка за вино, която е 10 пъти по-лека от стъкления си аналог. Експерти във Великобритания са пресметнали, че ако всички стъклени бутилки за вино в страната бъдат заменени с шишета от РЕТ, то емисиите на въглероден двуокис ще се намалят с 90 000 тона годишно.

Собственикът на Boisset Family Estates Жан Бойсет може да изглежда като притежател на класическа френ­ска винарна, но подходът му към опаковането на фамилни­те вина е доста нетрадиционен. За да подобри устойчи­востта на опаковането на своите вина, притежателят на винарни във Франция, Италия и Калифорния използва блас-формовани РЕТ бутилки. В действителност Бойсет използ­ва олекотени РЕТ бутилки за опаковане на всички свои вина от серията Beaujolais Nouveau, предназначени за износ за страните от Северна Америка. Компанията-производи­тел на бутилките за вино Constar Intl. използва иноватив­ната бариерна технология MonOxbar Plus™ за поглъщане на кислород. С нейна помощ животът на виното се удължава, като едновременно се осигурява и неговото „дишане“. За­тварянето на бутилките се осъществява с винтовите ка­пачки Stelvin Screw Caps на Alcan Packaging. Тези алтернати­ви на традиционните коркови тапи печелят все по-голямо доверие във винарската индустрия поради вътрешното си уплътнение, с което се избягва „корковият“ привкус на ви­ното. Жан Бойсет признава, че най-голямото предимство на РЕТ бутилките за вино е тяхното значително по-ниско тегло. Чрез тях той може да транспортира 1 750 каси с вино в един контейнер вместо само 1 000 каси със стъкле­ни бутилки. Това е особено важно за компанията и от глед­на точка на въздушния транспорт, използван за превоз на Beaujolais Nouveau с оглед на стриктния график за дист­рибуцията и доставките на виното. Приемайки алтерна­тивната опаковка за вино компанията разчита на името си на доставчик на качествени вина, наложено през години­те и високо ценено от консуматорите. РЕТ бутилката се използва главно за вина, които ще се консумират до две го­дини от производството им, докато стъклените шишета все още са за предпочитане при вината, чиито качества и цена се повишават с течение на времето (стареенето). Въпреки това алтернативната PET бутилка с подобрени бариерни характеристики определено е стъпка към устой­чивото и екологично отговорно опаковане на вината.

Напоследък популярност набира РЕТ бутилката с вътрешно покритие от силиконов оксид, което предотвра­тява проникването на кислород. Artisan Wine Co. лансира но­вите си вина в такава бутилка с вместимост от 750 мл.

Процесът на производство на новите опаковки включ­ва плазмено-импулсно отлагане в бутилките на химически пари във вакуумна камера. В резултат се получава свръх-тънко вътрешно покритие от силиконов оксид.

Винопроизводителят доставя бутилките от Ball Corp., които са с вътрешно бариерно покритие от силиконов ок­сид Plasmax на KHS Corpoplast North America. При рециклира­не това покритие се отделя лесно и не затруднява процеса. Бутилките могат да се съхраняват неограничено време, без покритието да губи качествата си. Животът на вино­то върху рафтовете в магазините се удължава три пъти в сравнение вината, съхранявани в различни PET опаковки. Тъй като диаметрите на бутилките не са променени в сравне­ние със стъклените, не се налагат изменения на бутилира­щите линии, които работят много по-тихо и безпроблемно.

Друг винопроизводител — Sutter Home Winery, в желание­то си да премине към по-устойчиво и екологично целесъо­бразно опаковане на своите вина, е приел варианта на Ball Corp. за всичките си еднократни дози вино в РЕТ 187 мл бу­тилки с прозрачното покритие Plasmax. Тези бутилки са шест пъти по-леки от стъклените и са с по-малки размери, което позволява на потребителите да консумират също­то количество вино в по-компактна, нечуплива и същевре­менно, екологична опаковка. При производството на про­дуктите на Plasmax се отделят с 60% по-малко парникови газове, отколкото при направата на същото количество стъклени бутилки. По-малките размери на PET бутилките позволяват подреждането им в по-големи количества върху палетите и в транспортните средства, което води до на­малени разходи за гориво по време на дистрибуция.

Английската организация Wrap (Waste and Resources Action Programme) е обявила, че към края на тази година ще има на разположение олекотена винена бутилка от 300 гр. Бутилката е тествана от Kingsland Wines and Spirits, Tesco и Quinn Glass за нови вина, които се внасят на едро на те­риторията на страната. В момента текат финални изпи­тания за поведението ù на пълначните линии, за нейната здравина и пригодността ù за пазарите. Веригата Tesco е обявила, че ще ползва бутилката от януари 2010 г, а Asda е между търговците на дребно, които проявяват интерес към нея. Дизайнът на бутилката е уникален и позволява на­маляване на теглото ù с 56 гр по-малко от най-добрата по­настоящем опаковка от този клас. Счита се, че това е пър­вата в света 300 гр бутилка за вино с винтова капачка. Wrap е разработила онлайн програма, даваща възможност на фирмите да оценяват емисиите на СО2 при производ­ството на вината, които внасят в Обединеното кралство.

 
13.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Защита на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар