Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Транспортното опаковане се усъвършенства

  •  
  •  
  •  
  •  


Олекотяване, универсализиране, представителност, модулност, електронно проследяване, осигуряване срещу кражби на каси, палети и контейнери – това са сферите на бързо развитие и усъвършенстване на транспортното опаковане

Транспортното опаковане не изоста­ва от бума в потребителското опако­ване. Транспортните каси все повече се специализират по вида на проду­ктите, въвеждат се специализирани дистрибуторски опаковки, палетите и контейнерите се олекотяват и уни­версализират по функционалност и приложение.

Все повече палетни товари се проектират така, че да вършат работа на дисплеи в търгов­ските зали, а касите стават носител на рекламни послания.

Системите за формиране на товар­ните единици се усъвършенстват с помощта на електронното управле­ние, при палетните единици се комби­нират свойствата на разтегливото и свиваемото фолио, въвеждат се модулни принципи за гъвкавост при смяна на размерите на касите и вида на продуктите. Радиочестотните идентификатори (РЧИД) бързо пое­мат функциите по идентифициране и проследяване на товарите при движе­нието им в снабдителските вериги, като предупреждават и за кражби. Всичко това е с цел увеличаване ефек­тивността на товаро-разтоварните процеси, движението и съхраняване­то на опакованите стоки и продаж­бите.

За месо и пилета е разработе­на двустенна пластмасова каса без външни ребра с цел подобряване на якостта ù, което прави нейният из­глед различен от летите под наляга­не каси. Ъглите са проектирани така, че да се увеличи стабилността при стифиране по височина. Разпененият полиетилен между стените увеличава удароустойчивостта на касата. Така се увеличава трайността на касата и нейната оборотност, а с възмож­ността при увреждане да се заваря­ва, се изпълняват изискванията за намаляване обема на отпадъците от амортизирани каси.

Разработена е многократна сгъва­ема пластмасова каса за транспорти­ране на яйца от производителите до търговията на дребно и заведенията за хранене. Когато са сгънати, обе­мът им е пет пъти по-малък, с което се пестят разходи по връщането и съхранението им за следваща употре­ба. В магазините е много лесно кори­те с яйца да се вземат направо от ка­сите, даващи възможност яйцата да се виждат от купувача, привлечен от приятния вид на касата. Предвидено е място и за поставяне на РЧИД с оглед контрола на състоянието на яйцата в хладилните помещения и проследя­ването им при транспорт. Касите могат да се използват и за пресни плодове и зеленчуци.

Проектирана е каса от полиети­лен с висока плътност за удължено запазване преснотата на гроздето. Влагата не се просмуква както при касите от дървесина и велпапе, а зър­ната не се натъртват, пукат и нара­няват по време на транспорта. Отво­рите позволяват ускорено охлаждане и съответно намаляване на фирата. Взаимното фиксиране на касите при подреждане по височина увеличава ус­тойчивостта на стифовете. В праз­но състояние в една каса влизат две и така се намалява обема 3:1. Касите са за многократна употреба и са от рециклируем материал.

Новата четирипроходна пластма­сова, лята под налягане, съставна па­лета за манипулиране на товари е от две части, което удължава живота ù с по-малко ремонти в сравнение с дър­вените. Подходяща е за хранителната промишленост поради санитарните си качества и високата сигурност. Пластмасата не абсорбира влага и микроорганизми, а повърхността е осигурена срещу приплъзване на това­ра. Позволява стифиране на по-големи височини в сравнение с дървените палети.

Патентована е дисплей-палетна система Лоудмастър за представяне на опакованите стоки върху палетата директно в търговските зали. Серия хоризонтални „тави“ от вълнообразен картон с С или В вълна с отпечатана марка на стоката и взаимно заключва­щи се (вид сглобка) секции осигуряват страничната и вертикална стабил­ност на товар до един тон (например, кашони с напитки в кутии). Опаковки­те могат да се изваждат, без да се разваля общия вид на дисплея. Когато един слой се изпразни от опаковки, тавата се отстранява за достъп до следващия слой. Най-долната тава може да се закрепва върху стандарт­на дървена палета, а най-горната се обръща и поставя върху готовата натоварена палета за защита на сто­ката по време на транспорт.

Нов контейнер с четирипроходна палетна основа от лята пластмаса, под от дървесина, взаимно заключ­ващи се страници от полиетилен с висока плътност и възможност за вътрешно разделяне на три слоя с по­лици, може да се стифира на два реда в пълно състояние, а в празно – на три реда по височина. Предназначен е за складиране и транспортиране на го­леми количества изделия, вкл. пакети и връзки от малки детайли и групови опаковки с различни стоки. Контей­нерът е водоустойчив и пригоден за използване на РЧИД, многооборотен и рециклируем в края на жизнения си цикъл. Една от страничните му стени може да се отделя за достъп до вме­стения в него товар.

 
01.09.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Защита на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар