Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ARJOWIGGINS: Креативни хартии с принос към екологиятаProPACK: Г-н Мюлер, бихте ли пред­ставили концерна Arjowiggins и не­говата стратегия.

Юрген Мюлер: Arjowiggins е водеща компания в света за производство на специални хартии. В световен мащаб компанията оперира в Европа, Сред­ния изток, Африка, Азия, Северна и Южна Америка.

Arjowigginsима много ясна „зеле­на политика“ — в момента имаме ясно дефинирани цели, а именно: всичките ни продукти да получат колкото е въз­можно по-скоро сертификатза еко­логичност FSC, да разширим гамата от рециклирани хартии, както и да допринесем за намаляване на емиси­ите СО2 и на замърсяването, съпро­вождащо производството на хартия. С придобиването на завода за хартия Dalum, Дания разширихме гамата от рециклирани хартии и вече можем да предложим 100% рециклирана хартия с марките Dalum и Eural (произвеждана във Франция).

Наскоро лансирахме двустранно промазана хартия, която е 60% ре­циклирана и 40% FSC-сертифицирана. Тази хартия се отличава с белота от 124CIE— изпълнени са всички изисква­ния както за високо качество, така и за екологичност. Тази хартия е с мар­ките Maine Green (гланц) и Satimat Green (мат).

ProPACK:Какви продукти пред­лагате за опаковъчната индус­трия и по-конкретно за луксозно­то опаковане?

Юрген Мюлер: Един от най-добрите продукти за луксозно опаковане, осо­бено за козметични продукти и парфюми, е Curious Metallics. Тези хартии са с бляскав металически ефект и проме­нящи се цветове от спектъра на дъ­гата. За луксозното опаковане предла­гаме и марките Rives и KeayKolour (В гамата продукти KeayKolourса вклю­чени и рециклирани хартии). Тези про­дукти се предлагат в България от фирма Принта Лукс.

ProPACK: Наскоро Arjowiggins пусна на пазара нова линия за луксозно опаковане...

Юрген Мюлер: Пуснахме нов про­дукт в гамата Curious Collection®, който се казва Skin, но за момента този продукт не присъства на бъл­гарския пазар. Материалът дава усе­щане за докосване до кожа. Този про­дукт перфектно илюстрира нашата иновативност в областта на произ­водството на хартия.

Поддържа пълна гама от 12 цвя­та. Върху хартиите Skinса използва­ни уникални довършителни техноло­гии, които не позволяват изхабяване или следи от отпечатъци.

ProPACK: Каква е добавената стой­ност на рециклираната хартия?

Юрген Мюлер: Добавената стойност е много ясна. Опазваме природните източници, редуцираме количество­то отпадъци, допринасяме за намаля­ването на глобалното затопляне.


ProPACK: Какво е качеството на отпечатване и нанасяне на раз­лични допълнителни покрития и лакове на рециклирана хартия?

Юрген Мюлер: За офсетов или висок печат няма никакъв проблем. Ако ви трябва високо качество за фотограф­ски изображения или за многоцветен печат, препоръчваме да се използва промазана рециклирана хартия, каква­то е, например, Cyclus Print (с марка Dalum) или Еural.

ProPACK:Какво е мястото на ре­циклираната хартия в печатар­ската индустрия и конкретно в опаковането?


Юрген Мюлер: Почти 75% от опаковъч­ната хартия е от рециклирани влакна. В печатарската индустрия този про­цент е около 10, като тук виждаме възможност за нарастване на дела.

ProPACK: Какви са амбициите ви за българския пазар в сегмента за рециклирани хартии?


Юрген Мюлер: За момента в България сме започнали да предлагаме хартии­те с марка Cyclos, които се произвеж­дат в завода Dalum. Миналата година имахме продажби на хартии с марка­та Eural и се надяваме да продаваме както рециклирана хартия, така и хар­тия със сертификат FSC в сегмента на висококачествените хартии.

 
04.10.2011.
Автор: Станислава Първанова
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар