Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Добрата опаковкаДнес потребителите разполагат с все по-малко време, а магазините са пълни с многообразни стоки повече от всякога. Опаковките изглеждат по-цветни и по-привлека­телни с една единствена цел – те трябва да работят по-усилено от когато и да било, за да продават продукта, тъй като повечето потребители вземат решение за дадена покупка в магазина за по-малко от две секунди. Ето защо опаковката трябва да излъчва посланието за продукта и неговата марка по-бързо и по-ефективно от когато и да било.

Новите стратегии и технологии в опаковането могат да помогнат на производителите в „битката на проду­ктите върху рафтовете“ на магазините, както и за пос­тигането на дългосрочна потребителска лоялност към марките на тези продукти. Новите печатни технологии, иновативният дизайн и съвременните опаковъчни мате­риали могат да „тласнат“ продукта, заедно с неговата марка, да „скочи“ от рафта направо в пазарската чанта на купувача. Освен това, те доказват как подобренията във функционалността и полезността на опаковката съз­дават привързаност у потребителя към продуктовата марка.

Добрата опаковка изисква двоен дизайнерски подход – баланс между предизвикателство и практичност. Тя про­вокира купувача с цвят и форма. А ако той може да я до­косне, купуването се осъществява с висока вероятност. Но добрата опаковка трябва да е прагматична за марке­тинговия специалист, опаковача, продавача и най-вече – за купувача. Ако тя не върши работа за всички участници в тази верига, продуктът най-вероятно ще си остане на ра­фта в магазина. Същото ще се получи, ако след първата покупка купувачът не е останал доволен от качеството на продукта. Но дори да е доволен, ако опаковката не е сигурна и солидна по време на употреба, той ще потърси друг, по-добре, по-сигурно и по-удобно опакован продукт. Обикновено продуктите в лесни за употреба опаковки са по-бързооборотни от другите и лесно абсорбират леко по­вишената цена заради усъвършенстваната опаковка.

Създаването на добра опаковка изисква познаване на това, какви въпроси да се зададат и получаване на най-точните отговори.

Въпроси за продукта

• Какво продаваме?
• Какви са силните и слабите му страни?
• Къде се използва продуктът – в банята, в кухнята, в градината или в гаража?
• Как се използва – с разпръскване, изстискване, изливане или изсипване?
• Колко от продукта се използва?
• Каква е цената му на дребно?


Въпроси за потребителя


• На кого го продаваме?
• Кой взема решението за купуване?
• Как го продаваме – в търговия на дребно, в супермаркет или по други пазарни методи?
• Къде го продаваме – локално, регионално или в национален мащаб?
• Кога се продава продуктът (например, сезонен ли е)?


Въпроси за марката

• Призната и приета ли е марката?
• Как се рекламира продуктът?
• Има ли планирани маркетингови прояви за марката?


Въпроси за конкуренцията

• С кого сме в битка при продажбите?
• С кой конкурент сравняваме нашия продукт?
• С кой конкурент бихме искали да се сравнява нашият продукт?


Въпроси за опаковката

• С каква големина трябва да е опаковката? Какви са изискванията за размерите и напълва­нето ù?
• Доколко опаковката въздейства върху решени­ето за повторно закупуване на продукта?
• Имаме ли някакви бюджетни ограничения?
• Кой и как пълни опаковката с продукта?
• Какво трябва да е изображението върху опаков­ката?
• Какви други изисквания трябва да се решат – количество, материал, прозрачност или цвят?


Добрата опаковка е резултат от внимателно комбиниране на качествата привлекателност и функционалност.

 
01.09.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар