Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новини

ИАНМСП обявява провеждане на търговски мисии с участието на представители на български предприятия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява провеждане на търговски мисии с участието на представителите на български предприятия. Първите промоционални прояви за периода октомври – декември 2013 г. ще се проведат съгласно следната програма:

 

Период на провеждане

Наименование на търговската мисия

Място на провеждане

Сектор

Краен срок за подаване на заявки за участие

6.10 – 9.10.2013 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международна специализирана изложба за ХВП ANUGA 2013

Кьолн, Германия

Хранително-вкусова промишленост, напитки и вина

26.08.2013 г.

7.10 - 10.10.2013 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международна специализирана изложба Lineapelle, Болоня

Болоня, Италия

Кожарска и кожухарска индустрия

26.08.2013 г.

14.10 – 21.10.2013 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международен панаир за метали, машини, строителство и оборудване TEHNOMA 2013, Македония и Албания

Скопие, Македония и Тирана, Албания

Метални изделия, медицински и оптични апарати и инструменти, черна и цветна металургия

26.08.2013 г.

29.10 - 02.11.2013 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба WorldFood Ukraine - International Food and drink exhibition

Киев, Одеса, Украйна

Хранително-вкусова промишленост, напитки и вина

26.08.2013 г.

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за:
• самолетен билет
• вътрешен транспорт и трансфер
• хотелско настаняване
• отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.

Подробна информация за условията за участие в организираните от Агенцията търговски мисии е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП: www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от г-жа Светла Запрянова, главен експерт в отдел „Международно сътрудничество“, ИАНМСП, тел.: 02 940 7975, ел. поща: s.zapryanova@sme.government.bg и г-жа Росица Пешева, главен експерт в отдел „Международно сътрудничество“, тел.: 02 940 7977, ел. поща: rpesheva@sme.government.bg.

Индикативните програми за провеждане на промоционалните прояви са изготвени с оглед препоръките, получени от МИЕ, СТИВ, браншови и работодателски организации.

Търговските мисии се организират по проект №BG161PO003 - 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:
Лана Мумджиева
старши експерт Връзки с обществеността
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
тел.: 02 940 7997
ел. поща: l.mumdzhieva@sme.government.bg

 
15.08.2013 15.01ч.
автор: ProPack Magazine
0Коментари
Категория:

Изложби


Таг :

Изложения, Новини, Събития

Сподели в: Share Tweet

Новини от същата категория

Добави коментар