Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новини

В Европейския съюз се рециклират над 70% от стъклените бутилки и буркани

  •  

Съгласно най-новите данни относно рециклирането на стъклото1, публикувани наскоро от Европейската федерация за амбалажно стъкло (FEVE) и година преди публикуване на официалните данни от Евростат, средното ниво на рециклиране в Европейския съюз за първи път е надвишило границата от 70%. Това означава, че през 2011 г. в Европейския съюз са събрани над 11 милиона тона – равняващи се на приблизително 25 милиарда стъклени бутилки и буркани.

Това постижение е следствие на значителните усилия, положени от всички страни-членки на ЕС през последните няколко години, да изпълнят поставената цел за 60% рециклиране на стъклото – ниво, което беше постигнато от всички включени през 2008 г. страни. Някои от тях, като Австрия, Белгия, Ирландия, Люксембург, Германия, Швеция и Холандия – отбелязват особено забележителни резултати. Други страни са в състояние да постигнат целта в рамките на поставените по-късно срокове, докато за някои все още има нужда от подобрение2. (В България достигнатото ниво на рециклиране е 59,41%.)

Всички участници в затворената верига на стъклото са допринесли за тези добри резултати. От една страна, стъкларската промишленост разработва, произвежда и предлага на пазара стъклени опаковки, които могат да се рециклират успешно в системата на затворената верига. Освен това те информират потребителите за добрите практики на рециклиране. От друга страна, схемите на събиране и обработка също прогресивно се развиват и подобряват. Обществото се информира за важността и ефективността от разделното събиране на стъклото. Употребените стъклени бутилки са ценен ресурс и трябва да бъдат надлежно събирани в отделни потоци.

„Нямаме проблем да усвоим повече рециклирано стъкло, стига то да е с добро качество. Рециклирането на стъклото е ключов компонент в кръговата икономика – тъй като рециклирането затваря веригата.“, казва Стефан Йенеке, президент на FEVE. „Рециклирането на стъклото спестява суровини и енергия и намалява производствените разходи.“

Произведено от естествени материали, което се намират в изобилие в природата – пясък, калцинирана сода и варовик - стъклото е 100% рециклируем материал, произведен в едностепенен процес, в едно предприятие. Всеки път, когато бутилка или буркан се рециклира в нова стъклена опаковка, се спестява енергия и суровини, отделя се по-малко въглероден двуокис. 80% от стъклото, събрано за рециклиране, се използва отново и отново за производство на нови бутилки в системата на затворената верига. Чрез рециклиране на стъклото през 2011 г. в Европейския съюз3:
• са спестени над 12 милиона тона суровини (пясък, сода, варовик)
• предотвратено е отделянето на над 7 милиона тона въглероден двуокис, което се равнява на спирането от движение на 4 милиона автомобила
• на всеки 10% рециклирано стъкло се спестяват 2.5% енергия за работа на стъкло-топилната пещ

Има още какво да се направи, за да се съберат за преработка останалите 30% от употребеното стъкло, които засега се пропиляват, както и да се промотира кръговата икономика, която се вписва в амбициозната визия на Европейската комисия за изграждане на общество на „нулев отпадък“ и „ефективни ресурси“.

„Стъклото е моно-материал и не изисква каквито и да е допълнителни бариери, за да съхранява храни и напитки, а и притежава по природа уникалното качество да е 100% рециклируемо неограничен брой пъти“, казва генералният секретар на FEVE Аделин Фаръли. Тя добавя: „Призоваваме за разработване на подходящо законодателство, което да отдава дължимото и да насърчава реалното рециклиране.“

_________

(1) Публикувано на www.feve.org. Броят опаковки е изчислен при стандартно средно за ЕС тегло от 450 g. Понастоящем олекотена стъклена бутилка може да тежи и 285 g. При липса на данни за 2010 г. от източници на FEVE са използвани данни от Евростат за 2009 г.
(2) Сроковете за изпълнение на целта 60% варират от 2008 до 2012 г. според ЕС. Дефинирани са в Директивата на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки (Официален вестник на ЕС L365, 31.12.1994).
(3) Въз основа на FEVE LCA.

FEVE е асоциация на европейските производители на стъклени опаковки и машинно-произведена домакинска стъклария. Членовете на FEVE произвеждат над 20 милиона тона стъкло годишно. Асоциацията има около 60 фирми-членки, които са част от приблизително 20 самостоятелни корпоративни групи. Производствените съоръжения са разположени в 23 европейски страни и включват глобални компании – сини чипове и големи фирми, работещи за най-големите потребителски брандове по целия свят. Виж още на: www.feve.org.

Групата на стъкларски заводи ЮЛА, която в България е представена от ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД и НОВО СТЪКЛО ЕАД, е член на FEVE и активно подкрепя нейната мисия, както и движението Приятели на стъклото в България, Гърция, Румъния, Украйна и другаде. За допълнителна информация относно Групата на стъкларски заводи ЮЛА посетете:

www.yioula.com

www.facebook.com/pages/YIOULA-Glassworks-Glass-has-NOTHING-to-Hide/190074224399351?sk=wall (EUR)

twitter.com/#!/YioulaGlassEUR

За допълнителна информация относно ЮЛА в България посетете:

www.drujba.bg

www.facebook.com/pages/Yioula-Glassworks-Bulgaria-Glass-has-Nothing-to-Hide/249459281795705

Индустрията за производство на стъклен амбалаж

Индустрията за производство на стъклен амбалаж в Европа осигурява широка гама стъклени опаковки за храни и напитки, както и флакони за парфюмерията, козметиката и фармацията за клиентите в Европа и останалия свят. Със 160 завода из цяла Европа, тя има важен принос към реалната икономика, осигурява заетост на 50 000 души, както и възможност за голям брой работни места по цялата верига на доставки. Виж още на www.feve.org.

За стъклото

Стъклената опаковка осигурява запазването, безопасната доставка и атрактивното представяне на широка гама потребителски стоки, достигащи до пазарите по целия свят. Стъклото играе жизненоважна роля в подкрепа на търговията в Европа, независимо дали се използва за напитки, храни, козметика, парфюмерия или лекарства. Стъклото е 100% рециклируемо, инертно и запазва оригиналния вкус на продуктите, които съхранява. Храните и напитките се нуждаят от защитата на опаковката за запазване на чистотата, тъй като здравето е не само в съставките, но и в опаковката, която запазва тези съставки. Потребителите, които вярват, че стъклото е най-добрият вариант за опаковка на предпочитаните от тях храни и напитки, подкрепят стъклото, като се присъединяват към форума „Приятели на стъклото“ на www.friendsofglass.com.

 

За допълнителна информация можете да се свържете с:

Диана Тодорова
тел.: 02 921 6501
мобилен: 088 822 5272
ел. поща: dtodorova@drujba.bg

Сподели в: Share Tweet

Новини от същата категория

Добави коментар